Epoxidová řešení vhodná pro dopravní stavitelství

Společnost CHEMEX v těsné spolupráci se Spolchemií vyvíjí a dodává epoxidová řešení vhodná pro dopravní stavitelství, jako jsou např. epoxidová pojiva pro drenážní plastbetony, pečetící vrstvy, systémy pro podlévání mostních ložisek, kotvení pražců atd.

1. Izolace mostních konstrukcí

CHS EPODUR 474 PRIMER

Epoxidový systém pro vytvoření kotevně impregnačních nátěrů a pečetících vrstev na mostních konstrukcích. Schváleno ŘSD.

2. Pojiva pro drenážní plastbetony

CHS EPOXY 455

Speciálně formulované epoxidové pojivo pro drenážní plastbetony s variantou pro běžné i nižší teploty. Vydány „Průkazní zkoušky na drenážní plastbeton“.

3. Podlévání mostních ložisek a kotvení pražců

CHS EPOXY 531

Vysoce odolné epoxidové pojivo s vysokou tažností a dlouhou životností.